Merko

Merko on ligi 30 tegevusaasta jooksul rajanud sadu hooneid ja rajatisi ning loonud uusi kodusid tuhandetele peredele. Iga valmiv ehitustöö on kujundanud avalikku ruumi ja muutnud elu Eestimaal mugavamaks. Ehitajale on suur au püstitada hoone või rajatis, mis muutub ühel hetkel maamärgiks. Veelgi suurem au on täiendada midagi, mis on juba aasta- sadu maamärgina püsinud. Tallinna linnamüüri ilu ja väärtuse esiletõstmine on töö, mille üle uhkust tunda.

Tallinna südalinnas kõrguvad Merko ehitatud elamud, büroo- majad ning hotellid on täiendanud Tallinna lahelt avanevat kilukarbivaadet moodsa arhitektuuri ja nüüdisaegse ehitus- tehnoloogia võimalustega. Merko on püstitanud hooneid ja rajatisi, mis puudutavad eestimaalaste ja meie külaliste südameid – Eesti Kunstimuuseumi KUMU hoone ja Kadrioru pargi ajalooliste kuivenduskanalite süsteem on objektid, mis pikkadeks aastateks Tallinna kaunistama jäävad.

Ehitades linnaruumi, loome võimalusi heaks eluks. Lähtume sellest põhimõttest nii Merko korterelamute ja neid ümbrit- sevate elukeskkondade loomisel kui ka teiste ehitusobjektide teostamisel. Nagu kõrgepingealajaam annab võimaluse kodude ja linnamüüri valgustamiseks, ühendavad teed, liiklussõlmed ja lennujaama trammitee inimesi Eestimaal ja mujal. Ehitame Eestimaad, kus on meil endil hea ning mille võlusid tahavad ka teised imetlema tulla.

MERKO PANUS ÜHISKONDA

Maamärgiks saanud objektide ehitamise kõrval aitab Merko edendada Eestimaa elu muulgi viisil. 2005. aastal koos Swedbanki ja Eesti Energiaga asutatud SA Eesti Terviserajad on aidanud korrastada ja rajada rohkem kui 120 terviserada üle Eesti. Just need looduses asuvad liikumisrajad pakuvad sadadele tuhandetele inimestele võimaluse kodu lähedal, värskes õhus ja tasuta liikudes oma tervise eest hoolt kanda.

Kultuuri valdkonna toetamine sai Merkole südamelähedaseks pärast KUMU unikaalse hoone ehitamist 2005. aastal. Aastate jooksul on Merko aidanud Eesti Kunstimuuseumil korraldada näitusi ja juubeliüritusi ning uurida ja taastada väärikaid kunstiteoseid. Vanalinnas on Merko toetanud Niguliste Hõbedakambri loomist, Niguliste kiriku peaaltari hiliskeskaegse kappaltari konserveerimist ning Bernt Notke Tallinna „Surmatantsu“ uue eksponeerimislahenduse väljatöötamist.