Kuva
Tiit Veermäe
Ennen Jälkeen

Müürivahe-Kadun Muuri

Audio

Munkkientakaisen tornin ja Hellemanin tornin välissä

Vieressäni kulki puolustuskäytävä, jolla vilisi keskiajalla mustakaapuisia veljiä ja saarnamiehiä. Kaupunkilaiset hyötyivät munkkien saarnoista monella tapaa: he auttoivat hengellisessä hädässä ja antoivat Jumalan siunauksen. Tarvittaessa munkeilta sai myös käytännön apua, esimerkiksi jos piti kirjoittaa kirje – taivas sellaiselta tavallista ihmistä varjelkoon! Sen jälkeen käytävää ovat käyttäneet sotilaat, nykyään matkailijat ja kaikenlaiset kaupustelijat.

Jo 1600-luvulla muurin kylkeen alettiin rakentaa asuintaloja, piharakennuksia ja työpajoja. Neuvostoaikana ne purettiin – joskin nykyään Muinaismuistovirasto ei varmasti suostuisi sellaiseen! Onneksi jokunen muurinvierustalo on jäänyt jäljelle. Kun vanhat muuritalot purettiin Viru-kadun puoleisesta päästä, alkoi muuri itsekin rapautua. Siksi osaa muurista on vahvistettu kolhonnäköisillä betonipilareilla eli kontraforsseilla.