Foto
Tiit Veermäe
Enne Nüüd

Kloostri Värav ja Müürikäik

Audio

Mind nimetatakse nii Kloostriväravaks (Klosterpforte) kui ka Suur-Kloostri väravaks ning isegi uueks Nunnaväravaks. Tegelikult aga võiksin õiguse ja uhkusega kanda ka Wilhelm Neumanni värava nime. Mecklenburgist pärit kaupmehe poeg Wilhelm Neumann oli üks helge aju, iseõppijast ajaloolane ja arhitekt, kes on teinud palju ära, et nii Revali kui ka Riia linna ajalugu tuntaks ja väärtustataks.

Olen ehitatud Neumanni kavandi järgi 19. sajandi lõpul, kui rajati Suur-Kloostri tänavat. Teravatipuline uusgooti värav koos kahe jalgväravaga murti Nunnatorni ja Saunatorni vahelisse müürilõiku, et vanalinna ja Balti vaksali vaheline liiklus kulgeks vabamalt. Praegusel Nunne tänaval olnud võimas Nunnavärava kompleks lammutati juba varem – lõplikult paar aastat enne seda, kui rongid hakkasid 1870. aastal Peterburist Revalisse liikuma –, aga see ei taganud oodatud läbilaskevõimet ning sai ka minu sünni põhjuseks.